KASSO Araştırma ve Geliştirme

 

Araştırma ve Geliştirme firmalar için çok önemli bir enstrümandır. Hızla değişen küresel endüstride firmalar tasarımlarını ve ürün yelpazesini sürekli olarak gözden geçirmek durumundadır. Araştırma ve teknolojik geliştirme, yeni hizmetler/ürünler geliştirmek ve mevcut olanları iyileştirmek için üstlenilen yenilikçi faaliyetler dizisidir. Bu doğrultuda KASSO Mühendislik, KASSO Enstitüsü'de deneyim ve bilgi birikimini bir araya getirir, Ür-Ge çalışmaları ile gelişimi sürekli kılmayı hedefler ve Tasarım Merkezi çatısı altında tasarımlarını/yeniliklerini patentlerle koruma altına alır.

 

KASSO Enstitü

KASSO Enstitü’nün amacı, geçmişten gelen mühendislik mirası ile günümüzde gerçekleştirilen mühendislik edinimini, bu alanda yapılmış ve yapılacak olan çalışmaları geliştirmektir. Enstitü, amaçları doğrultusunda Mühendisler Odası, Yüksek Öğretim Kurumları, meslek kuruluşları, konuyla ilgili yerli ve yabancı kurumlar ve kişilerle işbirliği yapmayı hedefler. Araştırma ve dokümantasyon, eğitim, tanıtım ve yayın alanlarında çalışmalarını sürdürür, gelişmelere bağlı olarak bu alanların sayısı arttırılır ve arşivlenir.  Bilimsel ve etik güvenilirliği ile kişilerin ve kurumların öncelikle başvuracağı Uluslararası bir üne sahip olmayı, meslek öncesi eğitim, meslek eğitimi ve meslek içi eğitim süreçlerinde, mesleki gelişmelere katkı sağlayıcı çalışmalar yapmayı hedefler.

KASSO Enstitü

Tasarım Merkezi

Ar-Ge ve innovasyon günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Yapılan Ar-Ge çalışmalarının ülkemize ekonomimizde katma değer yaratacak ürünler olarak dönmesi hedeflenmektedir.

 

Özel sektörde, tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılması, tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla yayımlanan 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu kapsamında, Kasso Mühendislik sektöründe ilk, Türkiye’nin 71. Tasarım Merkezi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Tasarım Merkezi

Robotik Lazer Kaynak

Stretch Şekillendirme

Profil İşleme

Üretim ve Geliştirme

KASSO, sağlam temellere dayanan bilgi birikimi, mühendislik ekibi ve teknik altyapısı ile geliştirdiği özgün tasarımları sayesinde, yassı levha şekillendirme konularında ihtiyaç duyulan konvansyionel sistem açığını doldurmak amacıyla veya tamamen müşteri talepleri doğrultusunda ortaya çıkarılması gereken bir ürünün proje hazırlama aşamasından sevkine kadar olan tüm akış içerisinde gerçekleşen inovasyonlar için ortaya atılan bir dizi iş fikirlerini içerir. Bu iş fikirleri Tasarım Merkezi’nde değerlendirilerek işleme alınmaktadır. Dünya çapında yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşlarımıza koruma sağlayan sınai mülkiyet hakkı sağlayan Patent ve Faydalı Model belgeleri ile tasarımlarımız tescil altına alınır.

Üretim ve Geliştirme

Patentler ve Faydalı Modeller

KASSO, sağlam temellere dayanan bilgi birikimi, mühendislik ekibi ve teknik altyapısı ile geliştirdiği özgün tasarımları sayesinde, yassı levha şekillendirme konularında ihtiyaç duyulan konvansyionel sistem açığını doldurmak amacıyla veya tamamen müşteri talepleri doğrultusunda ortaya çıkarılması gereken bir ürünün proje hazırlama aşamasından sevkine kadar olan tüm akış içerisinde gerçekleşen inovasyonlar için ortaya atılan bir dizi iş fikirlerini içerir. Bu iş fikirleri Tasarım Merkezi’nde değerlendirilerek işleme alınmaktadır. Dünya çapında yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşlarımıza koruma sağlayan sınai mülkiyet hakkı sağlayan Patent ve Faydalı Model belgeleri ile tasarımlarımız tescil altına alınır.

Patentler ve Faydalı Modeller